IT

De afdeling IT van HealthLink is ervoor verantwoordelijk dat de IT-infrastructuur beschikbaar is en blijft. We zorgen dat wordt voldaan aan de gestelde performance-eisen en onderhouden daarvoor contacten met de verschillende toeleveranciers voor software en hardware.

We zijn het aanspreekpunt bij problemen van technische aard richting klanten en medewerkers. Daarnaast assisteren we bij IT-projecten voor onze cliënten.

We werken nauw samen met de afdeling Projects. Samen met dat team begeleiden we de implementatie van cliënten.

Vacatures

Bekijk hier de vacatures op de afdeling IT >

Vul je zoekopdracht in.